Current issue
Current issue 2
2023
Year
50
Volume
2
Issue
Show issue

About

Roczniki Naukowe Zootechniki to półrocznik o charakterze naukowym, wychodzący od 1974 roku. Zamieszcza prace w open access w języku polskim, angielskim i innych językach konferencyjnych. Od 2017 roku na stronie internetowej czasopisma ukazują się również angielskie wersje polskich artykułów.

More...