Behaviour, well-being, production technology, and environment

Wpływ stosowania skrzyni wypoczynku na warunki odchowu warchlaków
Andrzej Kaczor Jerzy Szyndler
161-170

Animal genetics and breeding

Zastosowanie mikrosatelitów DNA do kontroli pochodzenia i diagnozowania chimeryzmu u bliźniąt bydlęcych
Andrzej Janik Tomasz Ząbek Anna Radko
5-14
Porównanie fizykochemicznych cech jaj spożywczych pochodzących od kur różnych stad towarowych
Krystian Dziadek Ewa Gornowicz Krzysztof Kiełczewski
15-24
Wyniki krzyżowania towarowego królików
Jan Zając
25-35

The biology, physiology, reproduction, and health

Zachowanie płciowe a wielkość pęcherzyków dominujących w obrazie USG u klaczy rasy konik polski i pełna krew angielska w kolejnych dniach do owulacji
Aleksandra Górecka Tadeusz Jezierski
37-47
Przydatność laparoskopowej oceny jajników w rozrodzie owiec
Wiesław Kareta Kazimierz Korman Mirosław Cegła
49-59
Występowanie enzymów hydrolitycznych w jądrach bażanta
Małgorzata Dżugan
61-67

Animal nutrition and feedstuffs

Ocena efektywności preparatu Megapro w żywieniu wysoko produkcyjnych krów
Juliusz Kraszewski Stefan Wawrzyńczak Bożena Mandecka
69-77
Wpływ dodatku mieszanki ziołowej do dawki pokarmowej dla świń na parametry wzrostu, cechy rzeźne oraz wartość dietetyczną wieprzowiny
Jolanta Paschma Marek Wawrzyński
79-88
Wartość pokarmowa kiszonek z mieszanek trawiasto-koniczynowych, sporządzonych w balotach z dodatkiem kwasu mrówkowego
Magdalena Kostulak-Zielińska Andrzej Potkański Marcin Przybylski
89-103
Charakterystyka składu botanicznego porostu na gruncie odłogowanym, poddanym ekstensywnemu wypasowi owiec
Jarosław Groberek Linda Wróblewska Barnaba Jaworski Roman Niżnikowski Ernst Pfeffer
105-112
Wpływ kwasu askorbinowego na skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych mięśnia piersiowego kurcząt brojlerów
Ryszard K. Pisarski Henryk Malec Iwona Pijarska Jerzy Lechowski
113-119
Próba zwiększenia efektywności żywieniowej mieszanki paszowej dla kurcząt brojlerów w pierwszych dniach życia
Sylwester Świątkiewicz Jerzy Koreleski
121-132
Ocena składu chemicznego i frakcji włókna w mieszankach pełnoporcjowych dla królików
Bogusław Barabasz Leszek Gacek
133-140

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Wpływ występowania wad pokrojowych na wydajność mleka FCM w populacji czarno-białych krów mlecznych
Piotr Guliński Ewa Dobrogowska Bogumiła Giersz
141-150
Jakość masła oraz skrzepu podpuszczkowego pochodzącego z mleka krów różnych ras
Tadeusz Grega Dorota Najgebauer Marek Sady Marta Wiechniak-Małek Juliusz Kraszewski
151-159
Porównanie wyników reprodukcji i jakości jaj potrójnych mieszańców z gęsią gęgawą
Adam Mazanowski Zenon Bernacki
171-184

Economics and the organization of animal production

Produkcyjno-ekonomiczne wskaźniki odchowu cieląt rasy Limousine w różnych warunkach klimatycznych Polski
Joanna Makulska Andrzej Węglarz
185-194
Efektywność ekonomiczna produkcji tuczników przy stosowaniu cen sprzedaży uwzględniających premię za mięsność
Robert Eckert Agnieszka Głowacka
195-201