Economics and the organization of animal production

Ekonomiczny aspekt badań cytogenetycznych klaczy
Monika Bugno Ewa Słota Stanisława Okularczyk
125-132

Animal genetics and breeding

Powiązanie pomiędzy polimorfizmem wybranych genów oraz wskaźnikami biochemicznymi krwi a wykorzystaniem paszy i użytkowością rzeźną bydła mięsnego
Jolanta Oprządek Edward Dymnicki Krzysztof Flisikowski Artur Oprządek Lech Zwierzchowski
5-12
Wpływ tempa wzrostu świń rasy Large White na niektóre cechy rzeźne, jakość mięsa i profil kwasów tłuszczowych mięśnia najdłuższego
Piotr Paściak Władysław Migdał Dorota Wojtysiak Marek Pieszka Tadeusz Barowicz
13-20
Cechy reprodukcyjne i mięsne gęsi wybranych stad zachowawczych
Adam Mazanowski Tomasz Kisiel
21-38
Porównanie cech mięsnych, wartości rzeźnej tuszek i składu chemicznego mięsa kaczek z trzech rodów matecznych
Adam Mazanowski Zenon Bernacki
39-54
Wykorzystanie samców ras dużych w krzyżowaniu towarowym królików
Jan Zając
55-65

Animal nutrition and feedstuffs

Wpływ dodatku fitazy pochodzenia mikrobiologicznego na strawność pozorną i jelitową aminokwasów oraz ich zawartość w różnych tkankach u loch
Anna Czech Eugeniusz R. Grela
67-75
Wpływ udziału mieszanki ziół w paszy kurcząt brojlerów na wodochłonność i skład chemiczny mięśni
Lidia Czaja Ewa Gornowicz
77-86
Wpływ dodatku octanu retinolu do mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów na wyniki odchowu i jakość mięsa
Marek Pieszka Mariusz Pietras Tadeusz Barowicz
87-94

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Wpływ systemu chowu koni na ich zarażenie słupkowcami (Strongylidae)
Sławomir Kornaś Bogusław Nowosad Marta Skalska
95-101
Wpływ wieku kur i wielkości obsady na jakość jaj spożywczych
Zofia Sokołowicz Józefa Krawczyk
103-113
Charakterystyka chemiczna wermikompostu z odchodów zwierząt futerkowych
Jan Zając
115-124

Economics and the organization of animal production

Opłacalność produkcji kurcząt brojlerów w latach 2001 -2003
Zofia Sokołowicz Józefa Krawczyk
133-141
Ekonomiczna efektywność nowoczesnych technologii zbioru słomy
Janusz Nowak Adam Węgrzyn
143-153

Others

Kości czaszki tura Bos primigenius Bojanus 1827 z miejscowości Nowy Jaromierz
Hieronim Frąckowiak Daniel Makowiecki Mirosława Kulawik
155-161