Animal nutrition and feedstuffs

Wpływ składu mieszanki paszowej dla niosek na barwę żółtek jaj
Barbara Z. Kamińska
265-270

Animal genetics and breeding

Ocena wartości hodowlanej ogierów czołowych czystej krwi arabskiej na podstawie wskaźników biometrycznych
Dorota Sobczuk
173-180
Porównanie mas ciała urodzonych źrebiąt czystej krwi arabskiej w grupach ojcowskich i subliniach żeńskich użytkowanych w SK Michałów
Krystyna Chmiel Dorota Sobczuk Anna Gajewska
181-187
Dokładność oceny mięsności tusz wieprzowych na podstawie pomiarów liniowych i masy elementów z rozbioru technologicznego lub stosowanego w SKURTCh
Piotr Molenda Krzysztof Tereszkiewicz Grażyna Mielech
189-200
Próba zastosowania modelu wielozmiennego do oceny wartości hodowlanej owiec rasy Suffolk metodą BLUP — model zwierzęcia
Andrzej Szewczyk
201-208
Polimorfizm markerów genetycznych klasy I w dwóch grupach owiec mieszańców
Tadeusz Rychlik Kazimierz Korman Marian Duniec
209-219
Analiza liczby padnięć kurcząt-brojlerów w czasie transportu do ubojni
Agata Grużewska Barbara Biesiada-Drzazga
221-232
Określenie współzależności między wskaźnikami jakości skorup a masą właściwą jaj kurzych
Barbara Z. Kamińska
233-241
Jakość jaj spożywczych uzyskanych od kur w pierwszym i drugim roku użytkowania
Zofia Sokołowicz Józefa Krawczyk
243-249

Animal nutrition and feedstuffs

Wpływ bilansowania mineralnego żywienia krów mlecznych w okresie letnim na wydajność oraz wybrane składniki mineralne krwi i mleka
Barbara Bujanowicz-Haraś Jan Matras Jan Wojtasik
251-264
Strawność i wartość energetyczna w żywieniu kurcząt brojlerów zgranulowanego jęczmienia i żyta z dodatkiem kompleksu enzymatycznego (ksylanaza, glukanaza i celulaza)
Jolanta Rubaj Stanisław Matyka
271-277

Economics and the organization of animal production

Wpływ relacji ceny skupu żywca wieprzowego do ceny detalicznej wybranych produktów mięsnych na status ekonomiczny rolnika
Anna Szumiec
279-288
Optymalizacja skali produkcji żywca wieprzowego przy zastosowaniu progu rentowności
Stanisław Szarek Halina Kałuża
289-298
Wpływ poziomu cen na opłacalność produkcji kurcząt brojlerów
Katarzyna Banaś
299-307