Animal genetics and breeding

Wykorzystanie bydlęcej sondy malującej do identyfikacji heterosomu Y w plemnikach tryka
Barbara Rejduch Anna Kozubska-Sobocińska Ewa Słota
5-9
Efektywna metoda diagnozy aneuploidii chromosomu X — najczęstszej aberracji kariotypu koni
Monika Bugno Ewa Słota Aldona Pieńkowska-Schelling Claude Schelling
11-17
Poprawa mięsności świń w wyniku stosowania w fermach towarowych knurów charakteryzujących się wysoką wartością rzeźną
Robert Eckert
19-25
Zależności między wartością rzeźną knurów utrzymywanych w stacjach unasieniania a wartością rzeźną ich potomstwa pochodzącego z ferm produkcyjnych
Robert Eckert Barbara Orzechowska Leszek Mroczko
27-33
Współczynniki korelacji pomiędzy cechami produkcyjnymi u loszek ras wbp, Duroc i Pietrain
Barbara Orzechowska Mirosław Tyra Robert Eckert
35-43
Standaryzacja cech określających mięsność tusz w ocenie przyżyciowej świń
Aurelia Mucha Marian Różycki
45-50
Opracowanie równań regresji do przyżyciowego szacowania procentowej zawartości mięsa w tuszy knurów
Magdalena Szyndler-Nędza Marian Różycki
51-60
Ocena efektywności produkcji żywca króliczego na podstawie wybranych cech użytkowych zwierząt w okresie odchowu
Jan Zając
61-68

The biology, physiology, reproduction, and health

Cechy reprodukcyjne i cechy jaj kaczek z rodów ojcowskich
Adam Mazanowski Marek Adamski Tomasz Kisiel
69-80

Animal nutrition and feedstuffs

Kształtowanie się wydajności mlecznej krów pierwiastek różnych ras żywionych według norm IZ-INRA w zależności od masy ciała przed pierwszym wycieleniem
Krzysztof Bilik Juliusz Strzetelski
81-95
Wpływ skarmiania kiszonego gniecionego ziarna kukurydzy na wydajność krów, wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka do przetwórstwa
Stefan Wawrzyńczak Juliusz Kraszewski Karol Węglarzy Tadeusz Grega
97-109
Wpływ różnej intensywności żywienia kurcząt w pierwszym okresie życia na wyniki produkcyjne brojlerów i jakość tuszek
Barbara Z. Kamińska
111-118

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Organizacja doju na fermie a zagrożenia dobrostanu krów
Stanisław Winnicki Andrzej Tomala Andrej Čopík Romana Głowicka Lech Nawrocki
119-127
Wpływ systemów utrzymania kur ras rodzimych na jakość jaj w początkowym okresie nieśności
Józefa Krawczyk Stanisław Wężyk Katarzyna Połtowicz Katarzyna Cywa-Benko Jolanta Calik Jerzy Fijał
129-140
Kompostowanie odchodów pochodzących od królików i norek utrzymywanych w warunkach fermowych
Jan Zając
141-151