Animal genetics and breeding

Fenogrupy układu grupowego krwi S u bydła
Tadeusz Rychlik Marian Duniec
5-10
Równania regresji do standaryzacji przyrostów dziennych i procentowej zawartości mięsa w tuszy w ocenie przyżyciowej świń
Aurelia Mucha Marian Różycki
11-18
Obserwacje produkcyjności mlecznej mieszańców merynosa polskiego z udziałem 75% rasy wschodniofryzyjskiej
Tadeusz Pakulski Bronisław Borys Elżbieta Pakulska
19-31
Skład chemiczny mięsa winniczków (Helix pomatia L.) z populacji naturalnej i pochodzącej od niej populacji hodowlanej
Maciej Ligaszewski Andrzej Łysak Krzysztof Surówka
33-45
Porównanie tempa wzrostu i kondycji ciała wylęgu ślimaków jadalnych: Helix uspersa i winniczka (Helix pomatia)
Maciej Ligaszewski Andrzej Łysak Karol Węglarzy
47-54

Animal nutrition and feedstuffs

Rozkład w żwaczu suchej masy. białka i aminokwasów wysłodków buraczanych suchych oraz wysłodków buraczanych suchych melasowanych
Magdalena Łopuszańska-Rusek Zygmunt M. Kowalski
55-67
Efektywność użytkowania mlecznego krów sektora prywatnego Dolnego Śląska
Ryszard Ziemiński
69-76
Zapotrzebowanie krów podczas laktacji na wodę pitną
Juliusz Kraszewski Karol Węglarzy
77-89
Wpływ zwiększonego udziału paszy objętościowej w dawkach pokarmowych na behawior i dobrostan loch prośnych utrzymywanych grupowo
Jolanta Paschma Jacek Walczak Mariusz Pietras
91-102
Wyniki tuczu, wartość rzeźna oraz jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszankami z udziałem nasion bobiku i rzepaku
Maria Osek Anna Milczarek
103-113
Wpływ rodzaju białka w mieszankach paszowych na wskaźniki użytkowości i jakości mięsa kurcząt brojlerów
Agata Pawlak Ewa Gornowicz Krystian Dziadek
115-125

Economics and the organization of animal production

Zyskowność produkcji mleka krowiego w zależności od jego jakości
Anna Szumiec
127-134
Zmiany efektywności produkcji indyków rzeźnych po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Stanisław Szarek Barbara Witak
135-143