Quality and safety of animal origin products

Wpływ pochodzenia i wieku kur na jakość skorupy jaj spożywczych
Jolanta Calik
169-175

Animal genetics and breeding

Jakość tusz wieprzowych i wartość histologiczna mięśnia longissimus lumborum tuczników ras wbp i pbz zróżnicowanych genotypem RYR1
Barbara Orzechowska Dorota Wojtysiak Mirosław Tyra Aurelia Mucha
83-90
Frekwencja genotypów wrażliwych na trzęsawkę w populacji owcy romanowskiej w Polsce
Agata Piestrzyńska-Kajtoch Anna Kozubska-Sobocińska Barbara Rejduch
91-99

Animal nutrition and feedstuffs

Ocena preferencji surowców zielarskich różnych ras i grup produkcyjnych świń
Jolanta Paschma Andrzej Kaczor
101-108

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Wpływ zmiany krotności doju na wydajność mleczną krów
Andrzej Kaczor Jolanta Paschma
109-115
Wpływ poziomu produkcyjności krów na rozpraszanie związków azotu z obornika
Jacek Walczak Wojciech Krawczyk Agata Szewczyk Tomasz Pająk
117-123
Wpływ systemu utrzymania świń na emisję związków azotu
Jacek Walczak Agata Szewczyk Piotr Radecki Wojciech Krawczyk
125-130
Wpływ wieku stada rodzicielskiego i czasu zasiedlenia wychowalni na wyniki odchowu gąsiąt
Jakub Badowski Halina Bielińska Kamila Kłos
131-138
Kształtowanie się wskaźników produkcyjnych i temperatury ciała kurcząt brojlerów dwóch grup genetycznych w zależności od warunków termicznych
Iwona Skomorucha Ewa Sosnówka-Czajka Renata Muchacka
139-150

Quality and safety of animal origin products

Funkcjonalne właściwości mleka krów różnych ras
Tadeusz Grega Marek Sady Teresa Grega
151-157
Parametry fizykochemiczne tłuszczu mleka i jakość uzyskiwanego z niego masła w zależności od rasy krów i sezonu żywienia
Tadeusz Grega Marek Sady Teresa Grega
159-168