Review

Selen w żywieniu bydła
Barbara Niwińska Marcin Andrzejewski
97-107
Poubojowe metody oceny użytkowości mięsnej bydła
Andrzej Węglarz Anna Balakowska Zenon Choroszy
109-126
Defekty genów u koni czystej krwi arabskiej - problemy hodowli
Tomasz Ząbek Monika Bugno-Poniewierska Artur Gurgul
127-132

Animal genetics and breeding

Analiza porównawcza wpływu roku oceny i wieku szynszyli na cechy pokroju zwierząt w fermie hodowlanej
Dorota Kołodziejczyk Krystyna Adamczyk Aldona Gontarz Stanisław Socha
133-144
Анализ генетической структуры украинских чешуйчатых и рамчатых карпов антонинско-зозуленецкого типа
Игорь Грициняк Татьяна Нагорнюк Алла Мариуца Сергей Тарасюк
145-153

Animal nutrition and feedstuffs

Wpływ kiszonki z sorgo cukrowego w porównaniu do kiszonki z kukurydzy w dawkach pmr na wydajność, składniki mleka i parametry surowicy krwi krów
Bogdan Śliwiński Franciszek Brzóska Karol Węglarzy
155-169

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Wpływ systemu utrzymania i żywienia na zawartość kwasów tłuszczowych, witamin oraz makroelementów w mleku krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej
Iwona Radkowska
171-182
Warunki termiczno-wilgotnościowe w pomieszczeniach typu otwartego dla krów
Andrzej Kaczor Paweł Paraponiak Andrzej Mandecki
183-196
Wpływ odchowu jagniąt na zróżnicowanych florystycznie pastwiskach na ich cechy produkcyjne oraz na jakość pozyskanego mięsa
Paweł Paraponiak Andrzej Kaczor Wojciech Krawczyk
197-208
Określenie stopnia uciążliwości nawozów organicznych dla środowiska glebowego i wodnego
Wojciech Krawczyk Jacek Walczak Paweł Paraponiak Marta Wieczorek-Dąbrowska Eugeniusz Herbut
209-226