Review

Bioaerozole i endotoksyny bakteryjne jako czynnik zagrożeń w rolnictwie
Leszek Tymczyna Piotr Bartecki
3-12

Animal genetics and breeding

Przewidywanie wydajności rzeźnej skupowanego bydła na podstawie wybranych cech oceny przyżyciowej
Zygmunt Gil Krzysztof Adamczyk Małgorzata Golonka Piotr Zapletal Zenon Choroszy
13-19
Wpływ warunków wolnostanowiskowego utrzymania krów na produkcyjność́ i jakość́ pozyskiwanego mleka
Juliusz Kraszewski Jerzy Fijał Stanisława Kuczera
21-31
Wpływ buhaja na liczbę̨ komórek somatycznych w mleku krów czarno-białych
Ewa Salamończyk Bogumiła Giersz
33-44
Wpływ wybranych czynników genetycznych i środowiskowych na przedłużenie laktacji u krów i wielkość́ produkcji mleka w okresie przedłużenia. Cz. I. Liczebność i długość laktacji przedłużonych ponad 305-dniowy standard
Ewa Salamończyk Piotr Guliński
45-53
Wpływ wybranych czynników genetycznych i środowiskowych na przedłużenie laktacji u krów i wielkość́ produkcji mleka w okresie przedłużenia. Cz. II. Wielkość produkcji mleka w laktacjach pełnych — dłuższych od laktacji 305-dniowej
Ewa Salamończyk Piotr Guliński
55-65
Wpływ metody przeprowadzania kontroli użytkowości na ocenę̨ wydajności mlecznej owiec w okresie dojenia
Kazimierz Korman
67-79
Ocena możliwości szacowania dobowej wydajności mleka u owiec na podstawie jednego dziennie doju kontrolnego
Kazimierz Korman Maciej A. Osikowski
81-92
Ocena cech reprodukcyjnych i mięsnych gęsi odmian południowych rodzimych stad zachowawczych
Adam Mazanowski Zenon Bernacki Grzegorz Szukalski
93-109
Porównanie cech morfologicznych i biochemicznych jaj kaczek z krajowych stad zachowawczych
Juliusz Książkiewicz Józefa Krawczyk
111-120

Animal nutrition and feedstuffs

Wpływ dodatku mieszanki ziołowej do paszy na przebieg porodu i związane z nim reakcje stresowe oraz na użytkowość rozpłodową loch pierwiastek
Jolanta Paschma
121-130

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Walidacja metody oznaczania azotu w paszach i materiale mięsnym
Robert Gąsior Marta Szczypuła Krystyna Sala
131-140