Animal genetics and breeding

Zależności pomiędzy cechami użytkowości rzeźnej a zawartością tłuszczu śródmięśniowego (IMF) w mięśniu najdłuższym grzbietu krajowej populacji świń
Mirosław Tyra
3-14
Kształtowanie się cech produkcyjnych rodzimej rasy bydła polskiego czarno-białego oraz polskiego holsztyno-fryza w warunkach chowu ekologicznego
Piotr Wójcik Anna Majewska Jacek Walczak Angelina Czubska
15-23
Walidacja równania do standaryzacji przyrostów dziennych w ocenie przyżyciowej świń
Aurelia Mucha Marian Różycki Tadeusz Blicharski Jarosław Ptak
25-32
Analiza zmian wartości współczynnika inbredu w krajowej populacji świń
Magdalena Szyndler-Nędza Robert Eckert Karolina Szulc Tadeusz Blicharski Łukasz Ciemiński Kamil Bartocha
33-44
Цитогенетический профиль украинских карпов
Игорь Грициняк Юлия Глушко Сергей Тарасюк
45-53

Animal nutrition and feedstuffs

Zawartość selenu, kobaltu i molibdenu w krajowych mieszankach paszowych
Waldemar Korol Jolanta Rubaj Grażyna Bielecka
55-64
Wpływ żywienia mieszankami paszowymi z udziałem makuchu rzepakowego i pszennego wywaru gorzelnianego na wyniki rozrodu i profil kwasów tłuszczowych mleka królic
Piotr Wyczling Andrzej Gugołek Dorota Kowalska Joanna Kaliniewicz Janusz Strychalski Cezary Zwoliński
65-76

Review

Zastosowanie termografii w ocenie stanu zdrowotnego kończyn u zwierząt gospodarskich
Dorota Godyń
77-84