Review

Rola hormonów tarczycy w regulacji sezonowego cyklu reprodukcyjnego u małych przeżuwaczy
Michał Błasiak Edyta Molik
3-8

Animal genetics and breeding

Zależności między masami ciała krów matek rasy polskiej czerwonej i odchowywanego przez nie potomstwa
Edward Dymnicki Ewa Sosin-Bzducha Zygmunt Reklewski
9-19
Zależności pomiędzy rzeczywistymi i standaryzowanymi pomiarami grubości słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu ocenianymi przyżyciowo
Aurelia Mucha Marian Różycki Tadeusz Blicharski Jarosław Ptak
21-31

The biology, physiology, reproduction, and health

Zastosowanie związków osłaniających w kriokonserwacji nasienia knura
Magdalena Bryła Monika Trzcińska
33-39

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Wpływ wybranych czynników na wydajność mleczną krów w robotach udojowych
Beata Sitkowska Joanna Aerts Dariusz Piwczyński Barbara Pejka Sławomir Mroczkowski
41-49
Wpływ zwiększenia obsady klatek na jakość okrywy włosowej norek
Małgorzata Piórkowska Dorota Kowalska Andrzej Zoń
51-63