Review

Gen podatności na stres RyR1 w aspekcie występowania hipertermii złośliwej u koni
Agnieszka Fornal Agata Piestrzyńska-Kajtoch Anna Radko Barbara Rejduch
77-82

Animal genetics and breeding

Ocena cech opisowych pokroju w populacji buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej
Piotr Topolski Wojciech Jagusiak
83-92
Kształtowanie się wybranych cech jakościowych jaj kur rodzimego pochodzenia
Ewa Sosnówka-Czajka Iwona Skomorucha Eugeniusz Herbut
93-105
Analiza wyników użytkowości i efektywnej wielkości populacji krajowych gęsi czterech odmian południowych
Józefa Krawczyk Joanna Obrzut Rafał Zwierzyński
107-118

The biology, physiology, reproduction, and health

Динамика процессов перекисного окисления липидов в печени сеголеток радужной форели (Oncorhynchus mykiss) экспериментально инфицированных вирусом инфекционного панкреатического некроза
Наталия Матвиенко Людмила Драган Елена Фриштак
119-127

Animal nutrition and feedstuffs

Wartość pokarmowa kiszonek sporządzanych z runi łąkowej o zróżnicowanym udziale koniczyny łąkowej oraz wpływ ich skarmiania na przyrosty masy ciała buhajków i jałówek rasy Limousin
Adam Radkowski Iwona Radkowska
129-137

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Wyniki tuczu owiec do różnych kategorii wagowych odchowywanych w warunkach ekologicznych
Paweł Paraponiak Andrzej Kaczor Marta Wieczorek-Dąbrowska
139-152
Wpływ stosowania wentylatorów sufitowych na prędkość ruchu powietrza w oborach i zachowanie się krów
Andrzej Kaczor Paweł Paraponiak Eugeniusz Malinowski Andrzej Olszewski
153-163