Animal genetics and breeding

Charakterystyka fenotypowa cech zdolności udojowej w populacji krów ras polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i czerwono-białej, simentalskiej oraz polskiej czerwonej
Bartosz Szymik Piotr Topolski Wojciech Jagusiak
3-16
Stężenie testosteronu w osoczu krwi ogierów poza sezonem rozpłodowym
Bogusława Długosz Romana Augustyn
17-22

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Określenie możliwości redukcji emisji gazowych z utrzymania świń poprzez zastosowanie biofiltracji powietrza
Wojciech Krawczyk Jacek Walczak Eugeniusz Herbut Małgorzata Sabady Piotr Sendor Klaudyna Prochowska
23-33
Wpływ obsady owiec na zróżnicowanej wielkości pastwiskach na poprawę efektywności produkcji żywca jagnięcego w gospodarstwie ekologicznym
Joanna Matejska Magdalena Konieczny
35-44
Wpływ systemu utrzymania kurcząt brojlerów na kształtowanie się wybranych parametrów jakościowych mięsa
Iwona Skomorucha Ewa Sosnówka-Czajka
45-53
The influence of age on histological parameters of Greenland nutria hair coat
Marta Nabożny Anna Natanek Małgorzata Piórkowska
55-67