Rasy zagrożone i zachowawcze

Wydajność i skład mleka krów rasy polskiej czerwonej utrzymywanych w stadzie zachowawczym i doskonalonym
Ewa Gardzina-Mytar Andrzej Węglarz Andrzej Felenczak Marian Ormian Joanna Makulska
3-10
Wpływ składu chemicznego mleka loch na odchów prosiąt u rasy złotnickiej białej
Janusz T. Buczyński Ewa Skrzypczak Anna Panek Karolina Szulc M. Niedzielska
11-17
Hodowla zachowawcza merynosa polskiego w starym typie
Adam Gut Jacek Wójtowski Piotr Ślósarz Jerzy Pietrzak
19-23

Animal genetics and breeding

Zmiany w cechach tucznych i rzeźnych loszek ocenianych przyżyciowo w latach 1997–2006
Magdalena Szyndler-Nędza Grzegorz Żak Piotr Luciński Zbigniew Bajda
25-35
Wyniki oceny stacyjnej loszek rasy polskiej białej zwisłouchej linii niemieckiej (pbz– 23)
Anna Panek Janusz T. Buczyński Ewa Skrzypczak Piotr Luciński
37-43
Analiza wyników oceny przyżyciowej knurków rasy wielkiej białej polskiej w bydgoskim okręgu hodowlanym
Grażyna Michalska Jerzy Nowachowicz Tomasz Bucek Przemysław D. Wasilewski
45-51
Współzależności pomiędzy wynikami oceny przyżyciowej knurków rasy wielkiej białej polskiej
Grażyna Michalska Jerzy Nowachowicz Przemysław D. Wasilewski Tomasz Bucek
53-61
Analiza porównawcza wartości rzeźnej i jakości mięsa świń hybrydowych linii pen-ar-lan oraz 990
Karol Borzuta Jerzy Strzelecki Krystian Dziadek Eugenia Grześkowiak Dariusz Lisiak Piotr Janiszewski
63-73

The biology, physiology, reproduction, and health

Wpływ źródła energii w diecie dla loszek przed pokryciem na wielkość owulacji i przeżywalność embrionów
Józef Koczanowski Marcin Kopyra Czesław Klocek Jacek Nowicki
75-78

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Wpływ stosowania podwieszanych elementów wzbogacających środowisko kojca na zachowanie warchlaków
Jacek Nowicki Marcin Kopyra Emilia Loch
79-83