Review

Krótko- i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe w żywieniu prosiąt
Ewa Hanczakowska Agnieszka Szewczyk
3-10
Zastosowanie techniki nokautu genowego, analizy sekwencji mikrosatelitarnych oraz wszczepów sobnych myszy w mapowaniu genów odpowiedzialnych za spermatogenezę
Dorota Bederska
11-20

Animal genetics and breeding

Charakterystyka struktury genetycznej polskiej owcy górskiej odmiany barwnej
Aldona Kawęcka Katarzyna Piórkowska
21-27
Polimorfizm genu kalpastatyny w populacji owiec rasy merynos polski
Magdalena Szkudlarek-Kowalczyk Ewa Wiśniewska Sławomir Mroczkowski
29-34
Parametry produkcyjne i genetyczne dwóch rodów kur rhode island white poddawanych pracy hodowlanej
Jolanta Calik
35-44

The biology, physiology, reproduction, and health

Wpływ systemów dojrzewania in vitro oocytów świni na rozwój zarodków uzyskiwanych techniką klonowania somatycznego
Marcin Samiec Maria Skrzyszowska
45-59

Animal nutrition and feedstuffs

Efektywność wychowu cieląt otrzymujących pasze wzbogacone w glutaminę, glukozę lub maślan sodu
Barbara Niwińska Ewa Hanczakowska Karol Węglarzy
61-72
Wpływ zastosowania płynnego zakwaszacza z mieszanką typu prestarter na wyniki odchowu prosiąt
Marek Rajchert Paweł Gajewczyk Edyta Płazak
73-85
Rola wapnia i żelaza w żywieniu intensywnie użytkowanych samic królików
Agnieszka Chełmińska Dorota Kowalska
87-96

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Oddziaływanie bodźców zapachowych na warchlaki w okresie okołoodsadzeniowym
Agata Szewczyk
97-104