Animal genetics and breeding

Charakterystyka bydła polskiego czerwono-białego objętego programem ochrony zasobów genetycznych w latach 2008–2011
Ewa Sosin-Bzducha
3-16
Modyfikacja metody identyfikacji gatunkowej psów, bydła, świń, kur i owiec wykorzystywanej do analizy niestandardowych próbek
Małgorzata Natonek-Wiśniewska Piotr Krzyścin
17-24
Ocena behawioru buhajów hodowlanych
Krzysztof Adamczyk Małgorzata Konias Jarosław Jędraszczyk Leszek Hebda Zenon Choroszy
25-38
Określenie zależności pomiędzy pokrojem buhajów ras mięsnych a oceną ich wartości użytkowej
Zenon Choroszy Bogumiła Choroszy Magdalena Łopieńska Andrzej Szewczyk Grzegorz Grodzki
39-46
Problemy związane z prowadzeniem programów ochrony zasobów genetycznych koni w typie sokólskim i sztumskim, w latach 2008–2011
Grażyna Polak
47-59
Wyniki prób dzielności koni huculskich z uwzględnieniem linii genealogicznych i wieku
Jadwiga Topczewska Marek Gibała
61-75
Jakość tusz świń ras wbp i pbz ze szczególnym uwzględnieniem zawartości tłuszczu śródmięśniowego (IMF) w zależności od poziomu mięsności
Barbara Orzechowska Mirosław Tyra Aurelia Mucha Grzegorz Żak
77-85
Zależności pomiędzy cechami uwzględnianymi w ocenie przyżyciowej świń
Magdalena Szyndler-Nędza Marian Różycki Aurelia Mucha Anna Bereta Łukasz Ciemiński Tadeusz Blicharski
87-96

The biology, physiology, reproduction, and health

Wpływ czasu przechowywania nasienia królika na parametry ruchu i zdolność zapładniającą plemników
Piotr Gogol
97-104

Animal nutrition and feedstuffs

Makuch rzepakowy w mieszankach z dodatkiem jodu, ksylanazy lub fitazy w tuczu świń
Ewa Hanczakowska Karol Węglarzy
105-117
Wpływ dodatku probiotyku, prebiotyku lub synbiotyku na masę i pH przewodu pokarmowego kurcząt brojlerów żywionych dietami z udziałem różnych zbóż
Anna Milczarek Maria Osek Bogusław Olkowski Barbara Klocek
119-128

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Wpływ temperatury otoczenia na poziom tyroksyny w surowicy krwi i obraz termograficzny zewnętrznych narządów rodnych loch w okresie okołorujowym
Dorota Godyń Jacek Walczak Eugeniusz Herbut
129-138
Reakcja fizjologiczna kurcząt brojlerów trzech grup genetycznych na podwyższoną temperaturę powietrza
Iwona Skomorucha Renata Muchacka Ewa Sosnówka-Czajka
139-148