Animal genetics and breeding

Użytkowość tuczna, rzeźna i rozpłodowa loch zarodowych rasy pbz w zależności od genotypu ryr1
Aurelia Mucha Marian Różycki Tadeusz Blicharski
151-156
Wpływ zróżnicowanej mięsności tuczników rasy pbz na profil kwasów tłuszczowych w mięśniu najdłuższym grzbietu (m. Longissimus)
Krzysztof Krzysztoforski Jarosław Nowak Władysław Migdał
157-163
Porównanie użytkowości rozpłodowej loch ras wbp i pbz w warunkach produkcji wielkotowarowej
Tomasz Schwarz Jacek Nowicki Magdalena Jelonek
165-169
Kształtowanie się cech rozpłodowych i oceny przyżyciowej loch hodowanych w liniach genealogicznych w dwóch fermach zarodowych
Antoni Jarczyk Jerzy Nogaj
171-178

The biology, physiology, reproduction, and health

Analiza efektywności rozrodu loszek i loch rasy puławskiej o zróżnicowanych parametrach tucznych i rzeźnych krytych knurami ras wbp i pbz
Marek Babicz Anna Kasprzyk Andrzej Stasiak
179-188

Animal nutrition and feedstuffs

Wykorzystanie różnych źródeł wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w opasie młodego bydła rzeźnego
Tadeusz Barowicz Władysław Brejta Mariusz Pietras
189-197
Wpływ dodatku ziół do paszy loch prośnych i karmiących na poziom wyższych kwasów tłuszczowych w siarze i w mleku loch oraz na wyniki odchowu prosiąt
Jolanta Paschma
199-207
Ocena cech tucznych i rzeźnych świń rasy wielkiej białej polskiej różniących się wykorzystaniem paszy
Grażyna Michalska Jerzy Nowachowicz Tomasz Bucek Przemysław D. Wasilewski
209-216
Badania nad różnym poziomem żywienia tryczków remontowych
Kazimierz Korman
217-232

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Określenie rodzaju wad i uszkodzeń skór bydlęcych
Piotr Zapletal Lucjan Zajger Justyna Żychlińska-Buczek Krzysztof Adamczyk Grzegorz Skrzyński Andrzej Węglarz
233-238
Jakość tusz oraz przydatność technologiczna mięsa świń ras złotnickich
Eugenia Grześkowiak Karol Borzuta Jerzy Strzelecki Janusz T. Buczyński Dariusz Lisiak Piotr Janiszewski
239-250
Efektywność produkcji kurzych jaj spożywczych w różnych systemach utrzymania
Zofia Sokołowicz Józefa Krawczyk
251-259
Różnice w przebiegu klucia się piskląt czterech lokalnych odmian kur pochodzących z rejonu Podkarpacia
Marcin W. Lis Krzysztof Andres
261-267

Economics and the organization of animal production

Opłacalność ekologicznego systemu chowu młodych gęsi rzeźnych
Józefa Krawczyk Halina Bielińska
269-278