Review

Kwas masłowy w żywieniu prosiąt
Ewa Hanczakowska Barbara Niwińska
115-125
Ekspresja i funkcja receptora progesteronu w jajniku u ptaków
Sylwia Orczewska-Dudek Maria Mika
127-135

Animal genetics and breeding

Analiza parametrów wzrostu cieląt ras Limousine, Charolaise i Hereford w stadach hodowlanych objętych kontrolą użytkowości
Zenon Choroszy Bogumiła Choroszy Magdalena Łopieńska Andrzej Szewczyk Grzegorz Grodzki
137-147
Parametry genetyczne dziennej wydajności mleka, tłuszczu i białka oraz zawartości laktozy w mleku oszacowane na podstawie próbnych udojów krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej
Emil Jesiołkiewicz Ewa Ptak Magdalena Jakiel
149-160
Kontrola rodowodów bydła rasy Limousine w oparciu o mikrosatelitarne loci uzupełniającego zestawu markerów DNA
Anna Radko Tadeusz Rychlik Agnieszka Szumiec
161-168
Analiza spokrewnień w populacji buhajów rasy polskiej holsztyńskofryzyjskiej odmiany czarno-białej
Piotr Topolski Wojciech Jagusiak
169-176
Kształtowanie się cech fenotypowych bydła mlecznego w warunkach chowu ekologicznego
Piotr Wójcik Angelina Czubska Marcin Kruk
177-187
Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na efekty ich odchowu i wyniki tuczu
Maria Bocian Hanna Jankowiak Salomea Grajewska Jolanta Kapelańska Waldemar Włodarski
189-195
Znacznik antygenowy immunoglobulin klasy M w badaniach wchłaniania i zaniku przeciwciał pochodzenia siarowego u jagniąt
Piotr Krzyścin Małgorzata Natonek-Wiśniewska
197-204

The biology, physiology, reproduction, and health

Wpływ wieku i masy ciała loszek w dniu pierwszego krycia na ich późniejszą użytkowość rozpłodową
Aurelia Mucha Mirosław Tyra Magdalena Szyndler-Nędza Barbara Orzechowska
205-218

Animal nutrition and feedstuffs

Wpływ dolistnego nawożenia cynkiem i miedzią runi łąkowej na wartość pokarmową kiszonek oraz jakość mleka krowiego uzyskanego w okresie ich skarmiania
Iwona Radkowska Adam Radkowski
219-226
Wzbogacanie mięsa królików w nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminy oraz przeciwdziałanie procesom utlenienia
Dorota Kowalska
227-243

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Wpływ rodzaju podłoża w boksach legowiskowych na komfort wypoczynku krów oraz poziom komórek somatycznych w mleku
Andrzej Kaczor Jolanta Paschma Andrzej Olszewski Paweł Paraponiak
245-255
Wyniki odchowu oraz jakość surowca rzeźnego pozyskanego od jagniąt utrzymywanych na pastwiskach ekologicznych i nawożonych mineralnie
Paweł Paraponiak Jolanta Paschma Andrzej Kaczor
257-267
Wpływ systemu odchowu na wyniki produkcyjne i wybrane wskaźniki stresu we krwi kurcząt brojlerów różnego pochodzenia
Iwona Skomorucha Ewa Sosnówka-Czajka Renata Muchacka
269-278