Review

Kwasica żwacza u krów mlecznych
Krzysztof Bilik Magdalena Łopuszańska-Rusek Iwona Furgał-Dierżuk
157-170
Krajowe źródła białkowych pasz roślinnych jako zamienniki śruty sojowej GMO w żywieniu świń
Ewa Hanczakowska Jerzy Księżak
171-187

Animal genetics and breeding

Zależności pomiędzy cechami użytkowości tucznej a zawartością tłuszczu śródmięśniowego (IMF) w mięśniu najdłuższym grzbietu krajowej populacji świń
Mirosław Tyra
189-201
Porównanie parametrów tucznych i rzeźnych owiec rasy mięsnej i rodzimej, utrzymywanych w gospodarstwie ekologicznym
Paweł Paraponiak Andrzej Kaczor Marta Wieczorek-Dąbrowska
203-216
Zmienność genetyczna w populacji kozy karpackiej na podstawie markerów genetycznych klasy I
Tadeusz Rychlik Jacek Sikora Anna Krawczyk
217-223
Badania nad wzrostem, budową ciała i wartością rzeźną kaczek Star 53 H.Y.
Barbara Biesiada-Drzazga Agata Grużewska Anna Charuta Małgorzata Litwa Anna Nasiłowska
225-235
Porównanie jakości mięsa królików, nutrii i kurcząt
Dorota Kowalska Katarzyna Połtowicz Paweł Bielański Piotr Niedbała Paweł Kobylarz
237-248
Aplikacyjne wykorzystanie wyników zmienności cech rozrodu w hodowli szynszyli
Brygida Ślaska Magdalena Surdyka Justyna Jarczak Dorota Kowalska Sylwia Nisztuk
249-258

Animal nutrition and feedstuffs

Wpływ koncentracji białka i wartości bilansu kationowo-anionowego preparatów mlekozastępczych na efektywność wychowu cieliczek
Barbara Niwińska Krzysztof Bilik
259-271
Wpływ diety z udziałem oleju z lnianki siewnej (Camelina sativa) na wyniki produkcyjne kur niosek, skład chemiczny lipidów żółtka oraz jakość sensoryczną jaj
Mariusz Pietras Sylwia Orczewska-Dudek Robert Gąsior
273-286

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Walidacja spektrofotometrycznej metody oznaczania jodu w moczu
Robert Gąsior
287-294
Skład chemiczny oraz zawartość komórek somatycznych i mocznika w mleku krów w zależności od systemu utrzymania
Iwona Radkowska
295-305
Wpływ recyrkulacji powietrza i zamgławiania w oborach kurtynowych na wydajność mleczną i aktywność ruchową krów
Andrzej Kaczor Paweł Paraponiak Andrzej Olszewski
307-317
Skuteczność działania wentylacji kalenicowej obory wolnostanowiskowej typu "Fermbet" w okresie letnim
Piotr Herbut Sabina Angrecka
319-329