Review

Protein function and polymorphism of the visfatin gene in farm animals
Urszula Kaczor Magdalena Jurkowska Mirosław Kucharski Andrzej Kaczor
133-139
Metody jakościowego oraz ilościowego oznaczania składu gatunkowego materiału biologicznego
Małgorzata Natonek-Wiśniewska Piotr Krzyścin
141-147
Wykorzystanie fitoterapii w profilaktyce i leczeniu cieląt
Iwona Radkowska Agata Szewczyk
149-160
Multifunkcjonalność chowu owiec - próba nowego ujęcia problemu
Jan Knapik Kamila Musiał
161-175
Charakterystyka cech użytkowych i jakości mięsa królików termondzkich białych hodowanych w Polsce
Sylwia Pałka Zuzanna Siudak Michał Kmiecik Konrad Kozioł Józef Bieniek
177-181

Animal genetics and breeding

Effect of changes in sow fatness during the reproductive cycle on rearing of piglets and quality of milk
Mirosław Koska Robert Eckert Magdalena Szyndler-Nędza
183-197
Wpływ masy ciała i przedubojowego stresu cieplnego na jakość tuszki, mięśni piersiowych i mięśni nóg kurcząt brojlerów
Joanna Nowak Katarzyna Połtowicz
199-213

The biology, physiology, reproduction, and health

Ocena nasienia podwójnie transgenicznych królików z integracją genów WAPFuc i WAPhGH
Piotr Gogol
215-221

Animal nutrition and feedstuffs

Wpływ zamiany poekstrakcyjnej śruty sojowej makuchem rzepakowym w dietach dla kurcząt brojlerów na masę ciała, jakość tuszek i pozorną strawność jelitową aminokwasów.
Olga Michalik-Rutkowska Franciszek Brzóska Mariusz Pietras Bogdan Śliwiński
223-246
Skład aminokwasowy, profil kwasów tłuszczowych i wartość pokarmowa odmian i rodów ziarna owsa
Franciszek Brzóska Beata Szymczyk Aleksandra Szołkowska Bogdan Śliwiński Mariusz Pietras
247-264
Wpływ mieszanek paszowych z udziałem olejów z nasion truskawek lub malin oraz wytłoków z tych owoców na wyniki produkcyjne, profil biochemiczny krwi i wybrane parametry jakości mięsa kurcząt brojlerów
Sylwia Orczewska-Dudek Mariusz Pietras
265-283
Wpływ odmiany owsa oplewionego barwy żółtej i brązowej na masę ciała, jakość tuszek oraz profil kwasów tłuszczowych gęsi rzeźnych
Franciszek Brzóska Mariusz Pietras Halina Bielińska Eugeniusz Kłopotek
285-307

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Wpływ sesji doju na zachowanie i wydajność mleczną krów
Andrzej Kaczor Urszula Kaczor
309-317
Organic farms oriented towards animal production in the Małopolskie voivodeship
Kamila Musiał Jacek Walczak
319-333

Quality and safety of animal origin products

Wpływ utrzymania jagniąt w systemach otwartym i półotwartym na ich produkcyjność oraz na jakość pozyskanego mięsa
Paweł Paraponiak
335-345
Wyniki tuczu oraz jakość mięsa tryczków ras suffolk i owca pomorska utrzymywanych pastwiskowo i w alkierzu
Paweł Paraponiak Marta Wieczorek-Dąbrowska
347-357