Review

Termowizja jako metoda diagnostyczna
Dorota Mazur Eugeniusz Herbut Jacek Walczak
171-181

Animal genetics and breeding

Fenogrupy układu grupowego krwi C u bydła ras: czerwono-białej, holsztyńsko-fryzyjskiej i Charolaise
Tadeusz Rychlik Marian Duniec
183-192
Wpływ długości okresu po wycieleniu i wieku krów na poziom immunoglobulin w siarze
Piotr Guliński Krzysztof Młynek Bogumiła Giersz
193-200
Umięśnienie i otłuszczenie szynki wieprzowej w zależności od cech użytkowoś́ci tucznej świń ras matecznych (wbp i pbz)
Grzegorz Żak Mirosław Tyra
201-208
Możliwości oszacowania procentowej zwartości mięsa w boczku i polędwicy świń na podstawie danych z dysekcji wykonanej metodą Walstry i Merkusa
Grzegorz Żak Mirosław Tyra
209-217
Polimorfizm β-laktoglobuliny u owiec
Aldona Kawęcka Anna Radko
219-225
Ocena poziomu cech pokrojowych rodów męskich koni czystej krwi arabskiej uczestniczących w krajowych pokazach w latach 2001 – 2005
Krystyna Chmiel Anna Gajewska
227-234
Analiza porównawcza wzorów prążków G w kariotypie daniela (Dama dama) i kozy (Capra hircus)
Anna Kozubska-Sobocińska Ewa Słota Maria Pakusiewicz
235-240

Animal nutrition and feedstuffs

Charakterystyka metody oznaczania aminokwasów w siarkowych w paszach i zółtkach jaj
Robert Gąsior Krystyna Ślusarczyk
241-253

Economics and the organization of animal production

Zależność między masą ciała kury a masą jaja w kontekście opłacalności produkcji jaj
Józefa Krawczyk
255-262
Efektywność produkcyjno-ekonomiczna wyników badań żywieniowych w produkcji kurcząt rzeźnych, tuczników i jagniąt
Elżbieta Sowula-Skrzyńska Bogumiła Kapłon
263-277