Review

Zastosowanie hierarchicznych procesów Markova do wyznaczania optymalnej strategii użytkowania jałówek hodowlanych w stadzie bydła mięsnego
Anna Stygar Joanna Makulska
3-16

Animal genetics and breeding

Analiza składu tkankowego tusz buhajków rasy simentalskiej w zależności od uzyskanej klasy umięśnienia w systemie EUROP
Bogumiła Choroszy Zenon Choroszy Piotr Topolski
17-23
Wpływ fazy laktacji na skład chemiczny i parametry fizykochemiczne mleka polskiej owcy górskiej utrzymywanej w warunkach chowu ekologicznego
Magdalena Konieczny
25-30
Kształtowanie się parametrów produkcyjnych i genetycznych w trzech rodach kur nieśnych w ciągu 8 pokoleń
Jolanta Calik
31-43

The biology, physiology, reproduction, and health

Wpływ kondycji i podania oksytocyny na przebieg porodu u loch i wyniki odchowu prosiąt
Karolina Beyga Anna Rekiel
45-53

Animal nutrition and feedstuffs

Skład i wartość pokarmowa białka nasion pszczelnika mołdawskiego (Dracocephalum moldavica L.)
Piotr Hanczakowski Beata Szymczyk Stanisław Kwiatkowski Tadeusz Wolski
55-61
Wpływ intensywności żywienia buhajków rasy Limousin na wskaźniki produkcyjne i właściwości dietetyczne mięsa
Krzysztof Bilik Karol Węglarzy Zenon Choroszy
63-73