Review

The role of butyric acid in the functional development of rumen epithelium in calves
Barbara Niwińska Renata Klebaniuk Krzysztof Bilik
113-123
Boar semen cryopreservation - some lines of research
Monika Trzcińska Magdalena Bryła
125-133
Znaczenie oceny potencjału antyoksydacyjnego w badaniach zwierząt gospodarskich narażonych na stres cieplny
Dorota Godyń
135-145

Animal genetics and breeding

Wpływ otłuszczenia loch na skład chemiczny siary i mleka oraz ich użytkowość rozpłodową
Mirosław Koska Robert Eckert
147-162
Użytkowość rozpłodowa loch pochodzących ze stad o zróżnicowanej użytkowości tucznej i rzeźnej
Jarosław Ptak Aurelia Mucha Marian Różycki
163-170
Ocena cech tucznych, rzeźnych oraz jakości mięsa ekologicznych jagniąt rasy suffolk poddanych ubojowi w różnych terminach
Paweł Paraponiak Marta Wieczorek-Dąbrowska
171-181
Porównanie przyrostów dziennych i masy ciała samic i samców królików ras średnich
Michał Kmiecik Sylwia Pałka Konrad Kozioł Agnieszka Otwinowska-Mindur Łukasz Migdał Józef Bieniek
183-189

The biology, physiology, reproduction, and health

Wpływ soli sodowej kwasu hialuronowego (HA) na jakość i zdolności zapładniające nasienia knura konserwowanego w stanie płynnym
Magdalena Bryła Monika Trzcińska
191-198
Wskaźniki reprodukcyjne królików inseminowanych nasieniem z dodatkiem analogu GnRH [des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide
Piotr Gogol
199-204

Animal nutrition and feedstuffs

Wpływ sezonu oraz stadium laktacji na wydajność i skład chemiczny mleka krów rasy simental żywionych pastwiskowo oraz TMR
Iwona Radkowska Adam Radkowski
205-214
Wpływ zróżnicowanego udziału lucerny siewnej w mieszance z kostrzewą łąkową na wartość pokarmową kiszonki stosowanej w opasie młodego bydła rasy simental
Adam Radkowski Iwona Radkowska Ewa Sosin-Bzducha
215-227

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Wpływ warunków środowiskowych w sezonie pozapastwiskowym na jakość mleka i dobrostan zwierząt w chowie ekologicznym
Agata Szewczyk Wojciech Krawczyk Joanna Pawłowska
229-243
Aktywność enzymów antyoksydacyjnych oraz poziom GSH i MDA w osoczu, wątrobie i nerkach kurcząt brojlerów utrzymywanych w różnych systemach odchowu w letnim cyklu produkcyjnym w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia
Renata Muchacka Edyta Kapusta Iwona Skomorucha Ewa Sosnówka-Czajka
245-255
Comparing the efficiency of reducing gas emissions from piggery using air biofilter and water curtain
Wojciech Krawczyk Jacek Walczak Agata Szewczyk
257-266
Redukcja emisji gazowych z kurników poprzez zastosowanie biofiltracji powietrza
Wojciech Krawczyk Jacek Walczak
267-275

Quality and safety of animal origin products

Jakość jagnięciny pozyskanej od tryczków rodzimych ras
Aldona Kawęcka Anna Miksza-Cybulska
277-283
Dziczyzna w ocenie polskich konsumentów
Wioleta Kniżewska Martyna Batorska Justyna Więcek Anna Rekiel Marcin Sońta
285-291