Animal genetics and breeding

Polimorfizm 11 loci mikrosatelitarnych u bydła rasy polskiej czerwonej
Barbara Witek-Zawada Anna Radko
5-12
Ocena wielkości regionów jąderkotwórczych (NOR) u świń rasy puławskiej*
Barbara Danielak-Czech Ewa Słota Marek Babicz Anna Kozubska-Sobocińska Barbara Rejduch
13-19
Efekty uzyskiwane w poprawie cech użytkowych świń w wyniku stosowania różnych sposobów doboru do kojarzeń
Leszek Mroczko Marian Kamyczek Barbara Orzechowska
21-29
Ocena zmian w strukturze genetycznej owiec rasy wrzosówka w oparciu o badania grup krwi oraz polimorficznych wariantów białek
Tadeusz Rychlik Marian Duniec Mariusz Kościelny
31-40
Porównanie cech mięsnych kaczek rzeźnych o różnym pochodzeniu do 9. tygodnia życia
Zenon Bernacki Marek Adamski Joanna Kuźniacka Dariusz Kokoszyński
41-57
Wpływ genomu oraz wieku kur na jakość jaj spożywczych
Lidia Czaja Ewa Gornowicz
59-70
Nieśność i cechy jakości oraz wylęgowoś́ci jaj gęsi o różnym pochodzeniu filogenetycznym
Juliusz Książkiewicz Helena Kontecka Sebastian Nowaczewski
71-80

Animal nutrition and feedstuffs

Wpływ skarmiania kiszonego gniecionego ziarna jęczmienia na wydajność krów, wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka do przetwórstwa
Karol Węglarzy Juliusz Kraszewski Stefan Wawrzyńczak Tadeusz Grega
81-93
Ocena zawartości żelaza, manganu, cynku i miedzi w mieszankach paszowych dla drobiu
Waldemar Korol Halina Nieściór Bogusława Zygmunt Grażyna Bielecka
95-104
Porównanie cech mięsnych i reprodukcyjnych krajowych odmian gęsi południowych i północnych
Adam Mazanowski Marek Adamski Tomasz Kisiel Mariusz Urbanowski
105-123
Wpływ żywienia ślimaków z rodzaju Helix czystą celulozą na wyniki odchowu i skład treści mikrobiocenotycznej przewodu pokarmowego
Andrzej Łysak Karol Węglarzy Maciej Ligaszewski Zofia Mach-Paluszkiewicz Wiesław Barabasz
125-132

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Wpływ rodzaju gum strzykowych w kubkach udojowych na zmiany morfologiczne zakończenia strzyka u krów
Agnieszka Hańckowiak Stanisław Winnicki Romana Głowicka-Wołoszyn
133-140
Analiza wyników produkcyjnych i ekonomicznych wybranych ferm kurcząt brojlerów
Halina Kałuża Katarzyna Banaś
141-151
Wpływ warunków utrzymania i temperamentu samic lisów polarnych na wskaźniki użytkowości rozpłodowej i typ zachowań behawioralnych młodych lisów
Andrzej Zoń Andrzej Frindt Paweł Bielański Krzysztof Kostro
153-159