Animal genetics and breeding

Wpływ poziomu produkcji krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej na wytrwałość laktacji i długość okresu międzyocieleniowego
Piotr Topolski Bogumiła Choroszy Zenon Choroszy
93-99
Opracowanie indeksu mięsności dla buhajów rasy simentalskiej o dwukierunkowej użytkowości
Bogumiła Choroszy Halina Korzonek Zenon Choroszy Andrzej Szewczyk
101-107
Analiza struktury genetycznej wybranych ras świń hodowlanych w Polsce
Katarzyna Walinowicz Magdalena Rogoz Marian Różycki Aurelia Mucha Mirosław Tyra
109-117
Charakterystyka lokalnych odmian kur pod względem wybranych cech użytkowych
Krzysztof Andres Ewa Kapkowska Maciej Wójtowicz
119-129
Użytkowość krów importowanych z Holandii i Szwecji z uwzględnieniem jakości fizykochemicznej mleka
Henryk Kamieniecki Małgorzata Jasińska Ewa Czerniawska-Piątkowska Małgorzata Szewczuk Izabela Dmytrów Edyta Rzewucka-Wójcik Barbara Durnaś
131-136

Animal nutrition and feedstuffs

Wpływ podawania CLA w różnych okresach tuczu świń na wskaźniki jakości tusz i mięsa
Tadeusz Barowicz Władysław Migdał Mariusz Pietras Marek Pieszka Jacek Nowicki
137-146
Oszacowanie w oparciu o założenia systemu INRA potrzeb pokarmowych rosnących maciorek merynosowych w zależności od ich wieku
Kazimierz Korman
147-162
Wpływ zastosowania ziół w paszy loch wieloródek na okołoporodowe reakcje stresowe, poziom kortyzolu w moczu i wyniki odchowu prosiąt
Jolanta Paschma Andrzej Kaczor
163-171
Efektywność bakterii probiotycznych, kwasu fumarowego i prebiotyku w żywieniu kurcząt rzeźnych
Franciszek Brzóska Bogdan Śliwiński Krystyna Stecka Marek Wawrzyński
173-185

Behaviour, well-being, production technology, and environment

Emisja metanu z różnych systemów utrzymania bydła mlecznego
Jacek Walczak Agata Szewczyk Tomasz Pająk Piotr Radecki Dorota Mazur
187-193
Wpływ systemu utrzymania na warunki bytowania jałówek
Andrzej Kaczor Jolanta Paschma
195-202
Ocena dobrostanu cieląt w różnych systemach odchowu
Agata Szewczyk Jacek Walczak
203-215

Economics and the organization of animal production

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw zajmujących się produkcją mleka w różnych scenariuszach cenowych
Artur Wilczyński
217-228